Home
Znak akceptacji PTS

Kontakt

Informacja dla pacjentów i specjalistów

Dział Informacji Naukowej
e-mail: info@europlant-group.pl


Zgłoszenie działań niepożądanych

Wypełniony formularz proszę wysłać na adres:
welcome@europlant-group.pl
lub fax: 61 28 68 709.

Osoba kontaktowa:
mgr farm. Karina Schonknecht tel.601 863 704
e-mail: karina.schonknecht@europlant-group.pl

Phytopharm Klęka S.A.

Phytopharm Klęka S.A.
www.phytopharm.pl
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: (+ 48 61) 28 68 000
fax: (+ 48 61) 28 68 709
e-mail: welcome@europlant-group.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 00000 51392
Kapitał zakładowy: 10 000 000 złotych
REGON: 632100130
NIP: PL 786-00-05-532

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.